محصولات مشابه
: مشخصات محصول
Arcade Operation G.H.O.S.T
نام وسیله زمین بازی
Arcade Operation G.H.O.S.T ،
نوع
فضای بسته
کاربرد
مرکز خرید
اماکن عمومی
مکان های تفریحی
تلفن : 02644563910