نوع : میز ایرهاکی بچه گانه - Child AirHocky

نوع : میز ایرهاکی استیکر دار - AirHocky

نوع : ایرهاکی نوجوان بن تن - AirHocky

نوع : ایرهاکی نیمه فول و فول آپشن Diamond طلایی

نوع : ایرهاکی نیمه فول و فول آپشن Diamond نقره ای